Obsah

První jirkovská knihovna

Tradice většiny měst a obcí určovaly, že jejich knihovny zpravidla sídlily v pomyslném centru. Výjimkou nebyl ani Jirkov. První jirkovská knihovna, nejprve lidová, později městská, byla založena v roce 1910.

Naprostá většina uložených svazků v knihovně byla v německém jazyce, což odpovídalo tehdejšímu národnostnímu složení obyvatelstva města. V roce založení lidové knihovny žilo v Jirkově 8 Čechů oproti přibližně 5 000 Němců. Až do konce 2. světové války se situace nijak nezměnila. V roce 1920 pobývalo
v Jirkově 130 Čechů, o deset let později 338. Po připojení sudetoněmeckého pohraničí k Říši bydlelo ve městě 6 711 obyvatel, z toho 25 Čechů (údaj z roku 1940).

Od konce 2. světové války do listopadu 1989

Co se stalo se svazky prvorepublikové jirkovské knihovny po osvobození Československa, se můžeme jen dohadovat. Revoluční nadšení německým knihám každopádně nepřálo.

Po uklidnění situace však vzdělaní Jirkované usoudili, že knihovna obyvatelům a školákům města chybí. První novodobá městská knihovna tak v Jirkově vznikla na základě sbírky knih od občanů. Tehdejší Lidová knihovna po úspěšné sbírce "Od domu k domu" zahájila činnost 28. března 1947 nejprve v prvním patře restaurace v Tkalcovské ulici (budova od roku 1980 neexistuje), kde podle pamětníků sídlila i před 2. světovou válkou. Později byla načas přestěhována do budovy národního výboru.

V roce 1954 se už jako Městská lidová knihovna přestěhovala do budovy v Příční ulici, která ústí na dnešní náměstí Dr. E Beneše. O několik let později našla prostory v 1. patře hostince "Modrá hvězda" ve východní části náměstí. Hostinec stál přibližně v místech dnešní moderní budovy restaurace "U Radnice" a byl na přelomu 70. a 80. let zbourán.

Koncem 60. let již působila v domě č. p. 2 vedle budovy tehdejšího městského národního výboru.

V září roku 1984 knihovna zahájila provoz opět v nových prostorách, tentokrát v domě č. p. 5 v Rooseveltově ulici naproti kinu Květen. K 9. září téhož roku knihovna otevřela dvě další pobočky. Jednu
v Kostelní ulici a druhou v Nových Ervěnicích. V roce 1988 se rozšířila o další pobočku na sídlišti Vinařická v areálu nákupního střediska Horník.

Od 90. let do počátku 3. tisíciletí

V poslední dekádě minulého století se v důsledku změn ve společnosti postupně měnil i ráz a charakter jirkovské knihovny. V průběhu desetiletí mimo jiné ztratila přídomek "lidová" a tituly knih už nebyly vybírány a zařazovány podle nomenklaturního doporučení.

Došlo také k organizačním změnám v chodu knihovny. Byla zrušena funkce placeného ředitele knihovny, ve které se od roku 1958 postupně vystřídali J. Janáček, M. Janáčková, D. Stuchlá a M. Viziová. Post ředitele nahradila funkce vedoucího knihovny s pravomocí zástupce vedoucího příslušného odboru, kterým je knihovna řízena, tj. Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Jirkově.

Na konci 90. let byla zrušena pobočka na Kostelním náměstí, v listopadu 2001 zanikla pobočka v Nových Ervěnicích.

Na sklonku druhé poloviny 90. let knihovna reagovala na tempo doby a zřídila pro občany internetovou studovnu nejprve v centrální knihovně. Ta byla vzápětí přestěhována, od podzimu 2000 internetová studovna působí v areálu Horník.

Knihovna v nové etapě

V průběhu září 2001 rada města schválila návrh přestěhování centrální městské knihovny z Rooseveltovy ulice do areálu Horník, bývalého komplexu obchodů, služeb a stávající stejnojmenné restaurace. Od 30. listopadu 2001 byla knihovna se studovnou v areálu soustředěna, automaticky tak zanikla její zdejší pobočka. Internetová studovna v témže areálu navíc získala nové prostory. 7. ledna 2002 tak centrální Městská knihovna v Jirkově zahájila svůj provoz v nové podobě, v jednom areálu působí oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež a internetová studovna.

Zavedením elektronického výpůjčního protokolu od 1. ledna 2003 pak knihovna své služby výrazně zkvalitnila. Na prahu 3. tisíciletí jirkovská knihovna veřejnosti nabízí 50 tisíc titulů knih a různých publikací. Navíc pořádá vzdělávací akce pro děti a poskytuje další služby, např. kopírování, laminování a kroužkovou vazbu.

Dd 1. dubna 2007 je městská knihovna součástí příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací
a informační zařízení Jirkov (KVIZ Jirkov).

V květnu 2010 zahájila provoz v opravené Kludského vile ve Vinařické ulici a působí zde dodnes.Kludského vila v zimě