Obsah

Jak se stát čtenářem...

Registrace čtenářů a realizace výpůjček probíhá u pultu v jednotlivých půjčovnách (oddělení pro dospělé a oddělení pro děti a mládež).
 

  • Dospělí a mládež od 15 do 18 let k registraci potřebují platný občanský průkaz nebo pas a finance na zaplacení ročního registračního poplatku, viz ceník služeb. Mládež ve věku od 15 do 18 let se může registrovat v oddělení pro dospělé nebo v oddělení pro děti a mládež, zaplatí registrační poplatek příslušný danému oddělení..

  • Děti do 15 let předloží k registraci žákovskou knížku (k ověření údajů) a obdrží přihlášku, kterou podepíše jeden z rodičů/zákonných zástupců dítěte (podepsanou vrátí dítě obsluze oddělení při své další návštěvě). Čtenářem se stává po odevzdání přihlášky a zaplacení registračního poplatku, viz ceník služeb. Při registraci dětí předškolního věku je nutná účast jednoho z rodičů/zákonných zástupců!

  • Čtenářský průkaz, jímž se uživatel služeb prokazuje při požadavcích na služby knihovny, je nepřenosný na jinou osobu a platí pouze v oddělení, ve kterém se uživatel registruje. Pouze ve studovně platí registrace z oddělení pro dospělé i z oddělení pro děti a mládež.

  • Po zaplacení poplatku je registrace aktivována na 12 měsíců.