Obsah

Z provozních důvodů probíhají besedy a lekce pouze v úterky, středy a čtvrtky dopoledne.

S objednávkami a požadavky na témata besed
a lekcí se prosím obracejte na paní Leonu Hradeckou, 

tel. č. 474 334 394
e-mail detske@jirkov.cz.

 

Témata (příklady):

 

Pro děti z MŠ:

Pohádky a jejich hrdinové

Jaro v přírodě

Velikonoce

Básničky a hádanky

Podzim

Vánoce

Zima

 

Pro  žáky 1. stupně ZŠ:

První návštěva v knihovně

Pohádky

Poezie pro děti

Velikonoce

Jak vzniká kniha

Živá čeština (o vývoji jazyka)

Dobrodružná literatura pro děti

Vánoční zvyky

 

Pro žáky 2. stupně ZŠ:

Národnostní menšiny v ČR

Bezpečný internet

Informační gramotnost

Vánoční tradice a oslavy napříč staletími

Rodina Kludských

Bohumil Hrabal: život a dílo (vhodné pro žáky 9. ročníku a studenty středních škol)