Obsah

Z provozních důvodů probíhají besedy a lekce pouze v úterky, středy a čtvrtky dopoledne.

S objednávkami a požadavky na témata besed
a lekcí se prosím obracejte na paní Leonu Hradeckou, 

tel. č. 474 334 394
e-mail detske@jirkov.cz.

 

Témata (příklady):

 

Pro děti z MŠ:

Pohádky a jejich hrdinové

Jaro v přírodě

Velikonoce

Básničky a hádanky

Podzim

Vánoce

Zima

 

Pro  žáky 1. stupně ZŠ:

První návštěva v knihovně

Pohádky

Poezie pro děti

Velikonoce

Jak vzniká kniha

Živá čeština (o vývoji jazyka)

Dobrodružná literatura pro děti

Vánoční zvyky

Zachraň planetu (životní prostředí, třídění odpadu)

 

Pro žáky 2. stupně ZŠ:

Národnostní menšiny v ČR

Bezpečný internet

Informační gramotnost

Vánoční tradice a oslavy napříč staletími

Rodina Kludských

Bohumil Hrabal: život a dílo (vhodné pro žáky 9. ročníku a studenty středních škol)