Obsah

Kühnovi

Vilu s pozemky roku 1920 koupil majitel cirkusu Karel Kludský starší (1864-1927). Stala se úředním sídlem cirkusu a zimovištěm rozsáhlé menažerie (viz Karel Kludský).

Cirkusová rodina Kludských však nebyla první, jež vilu obývala. Dům s parkem koupil Karel Kludský starší od vdovy Melitty Kühnové, rozené Müllerové. Kdo byla tato dáma, se dosud objasnit nepodařilo, protože hodnověrné prameny chybějí. Ovšem vilu s rozsáhlým parkem si mohla nechat postavit jen rodina movitá. Jistá vodítka v pátrání poskytují rodné a vyvdané příjmení vdovy. Spolu totiž snoubí dvě rodiny, které v Jirkově úspěšně podnikaly v textilním průmyslu – Kühnovi a Müllerovi. Navíc Karel Kühne (1830-1903), významný mecenáš studentů a spolků, od roku 1862 společník firmy Kühne & Söhne, byl jediným z továrníků Kühnů, který mezi roky 1890 a 1920 v Jirkově zemřel, a mohl tak majitelku vily učinit vdovou.

 

Vojsko, školy, organizace

V roce 1950 stát vilu vyvlastnil a Karel Kludský mladší s manželkou byli vystěhováni do nedalekých Vinařic. Krátce nato se ve vile usadilo velitelství 1. praporu 3. pohraniční brigády. Po výstavbě sídliště Nové Ervěnice a po připojení okolních obcí k městu přibylo do Jirkova v roce 1960 více než tisíc nových žáků, rostl ovšem i počet žáků v učení slabých. Do vily se proto z domu v Zahradní ulici přestěhovala v roce 1968 zvláštní škola. Ta ve vile sídlila až do roku 1985, kdy jí byla přidělena školní budova v Mostecké ulici. Z té se vystěhovala 2. základní škola, pro kterou se otevřel nový pavilon blízko vily, ve Studentské ulici. Ve vile se na čas usadil domov dětí a mládeže při pionýrské skupině, ten však musel prostory v 1. polovině 90. let uvolnit ve prospěch tříd nižších ročníků zmíněné Základní školy ve Studentské ulici. Až v roce 2005 se počet žáků snížil natolik, že uvolněné prostory mohly v dalších třech letech využívat místní organizace. Junáci a Cesta naděje, určená pro děti ze sociálně slabých rodin, si vily užily jen krátce, křesťanské společenství Archa 777 tu bylo aktivní až do zahájení rekonstrukce areálu.

 

Rekonstrukce vily

Když se v roce 2005 uvažovalo o dalším využití areálu, snažili se místní nezávislí aktivisté o vytvoření muzea Kludského, další možností byla rekonstrukce vily pro účely městské knihovny, která v té době sídlila v nevyhovujícím Horníku. V červnu roku 2008 zastupitelstvo města rozhodlo o podání žádosti o podporu projektu z evropských fondů. Schválenou dotaci ve výši 31 544 tisíc korun Jirkov nakonec získal na podzim roku 2008 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Největších změn doznal v rámci rekonstrukce park, v kterém vznikly altán ve tvaru manéže a dětská hřiště s cirkusovými prvky, k nimž vedou pěšiny s lavičkami. Opravena byla někdejší vrátnice a zcela přebudována byla přízemní budova určená pro zázemí správce areálu. Mimo projekt byly ze sloupů brány sejmuty litinové sochy lva a lvice, které po odborné renovaci opět stojí na svých místech. Úpravy prostor vily vyšly vstříc potřebám knihovny, ke dvěma podlažím určeným výpůjčním oddělením přibyly podkrovní místnosti studovny s internetem. Pro handicapované občany dodavatel instaloval dva výtahy, jeden u venkovního schodiště do budovy a druhý v jádru vily. Ve vile firma vybudovala nové podlahy, odstranila nevhodně vestavěné příčky, nahradila stará okna, vyměnila a rozšířila rozvody elektrické energie i vodovodní a kanalizační potrubí. Ve vile přibylo vzduchotechnické zařízení a klimatizace. Opravena byla střecha a okapy a fasáda ožila vyspravenou omítkou a novým nátěrem.

Během realizace měla úspěch jednání s Národním muzeem, které knihovně pro potřeby malého muzea Karla Kludského poskytla kopie dobových plakátů a fotografií cirkusové rodiny, jež jsou nyní společně s historií rodu vystavené na stěnách chodeb. Chodbu prvního podlaží vily zdobí busta Karla Kludského mladšího, dílo místního sochaře Miroslava Doležela, nad venkovním schodištěm visí velký ocelový vývěsní štít se stylizovanými slony, který vytvořil klášterecký umělecký kovář Karel Meloun.

Práce na rekonstrukci vily a parku skončily 30. dubna 2010. O týden později bylo nové sídlo městské knihovny slavnostně otevřeno.

Zdroj: Bečvář, Michal: Kludského vila v Jirkově, 1. vyd., město Jirkov, 2010

Kludského vila 1

*****

 Kludského vila 2*****

Kludského vila 3*****