Obsah

Jak prodloužit výpůjční dobu

 

Výpůjčku lze prodloužit:

 

 • osobní návštěvou knihovny

 

 • telefonicky na čísle 474 654 636 (oddělení pro dospělé),
  na čísle 474 334 394 (oddělení pro děti a mládež)

  Obsluze knihovny sdělte své jméno a registrační čtenářské číslo.
  Výpůjčky nelze prodloužit pomocí SMS zprávy!

 

 

 • přes čtenářské konto v pravém horním rohu webové stránky knihovny:

  čtenářské číslo - poslední 4 číslice pod čárovým kódem na vašem čtenářském průkazu
  PIN - datum vašeho narození ve formátu RRMMDD (rok, měsíc a den)

  Po vyplnění se dostanete k seznamu vašich výpůjček, nad kterým je tlačítko pro prodloužení. Výpůjčky lze prodloužit pouze tehdy, nepřekročili-li jste výpůjční dobu 3 měsíců a není-li vypůjčený titul rezervován jiným čtenářem.