Obsah

Proces vyřazování knihovních jednotek se řídí podle § 17 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Seznam s aktuálně vyřazenými knihovními jednotkami Městské knihovny v Jirkově je zde vystaven vždy jeden měsíc. Po uplynutí této doby budou knihovní jednotky zařazeny do burzy, letní čítárny nebo knihobudek.

Cena vyřazené knihovní jednotky činí 10,- Kč, v případě zasílání poštou je potřeba počítat s poštovným dle ceníku České pošty.

Nabídka knih - vyřazovaný fond (1.22 MB)

Kontaktní osoba:

Petra Talacková,